Fr / Nl / En

Windenergie Imprimer Envoyer

Wind is vandaag de enige bron van energie die hernieuwbaar, gratis en onbeperkt beschikbaar is, en die een significant aandeel van onze elektrische productie kan betekenen.

Indien wij onze doelstellingen in termen van broeikasgassenreducties willen bereiken, en indien wij onze afhankelijkheid voor brandstoffen willen verminderen, dan moeten wij in hernieuwbare bronnen investeren, en meer bepaald ook in wind.

Windmolenprojecten dragen niet alleen bij tot de bescherming van onze planeet. Dank zij de steunmaatregelen van de overheid kunnen zij ook economisch rendabel worden. Daarbovenop, hernieuwbare energie zet wereldwijd  honderdduizende mensen aan het werk.

Samengevat, windmolenprojecten dragen bij tot onze milieu, economische en sociale doelstellingen.

 
 

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En