Fr / Nl / En

Doelstellingen 2020 Imprimer Envoyer

De Europese Unie heeft doelstellingen voor het jaar 2020 vastgelegd, namelijk 20 % vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en een aandeel van 20 % van ons totaal energiegebruik uit hernieuwbare bronnen.

Rekening houdend met de Belgische situatie is de doelstelling voor hernieuwbare energie op 13 % vastgelegd.

In 2006 was het totaal aandeel hernieuwbare energie bij ons 2,66 %. Voor elektriciteit is dat aandeel 2,79 %.

In een proactief scenario zou groene stroom 18,9 % in 2020 kunnen betekenen, waarvan 5 % voor on-shore windenergie, en 6 % voor off-shore wind (source : ODE Vlaanderen vzw).

Het gevolg van deze stijging voor de on-shore is dat de productiecapaciteit van 287 MW in 2007 naar 2.500 MW in 2020 gaat stijgen.

Nieuwe doelstellingen

Onze grote bevolkingsdichtheid, onze korte kuststrook, onze kleine hoogteverschillen en onze geringere zonne-instraling maken het niet eenvoudig om in Vlaanderen groene stroom op te wekken. Toch engageert de Vlaamse Regering zich om het ambitieniveau voor groene stroom versneld te verhogen, van 3% in 2006 en 6% tegen 2010 naar 10% in 2014 en 13% in 2020.
 

LATEN WIJ NU ACTIE NEMEN OM ONZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN !

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

 


 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En