Fr / Nl / En

Onze ervaring Imprimer Envoyer

Gedurende onze zes jaren werkzaamheden hebben wij de gelegenheid gehad om aan een aantal projecten te werken

- wij hebben de haalbaarheid van windprojecten op meer dan 25 sites doorgelicht, voor eigen rekening of voor derden

- wij werken vandaag aan de ontwikkeling van 6 projecten in landbouwzone, met eigen middelen of in samenwerking

 

Onze ervaringen omhelzen volgende competenceis et verwezenlijkingen

- relaties opbouwen met bevoegde administraties, leveranciers, bankiers en investeerders

- het beheersen van de technische, administratieve en financiële processen

- het bekomen van de bouw en milieuvergunning voor een eerste project 

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

 
 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En