Fr / Nl / En

Haalbaarheid Imprimer Envoyer


- opstellen van een voorontwerp rekening houdend met algemene design principes (verschillende erfdienstbaarheden, wegen, woonzones, luchtvaart, telecommunicatie, enz…)

- eerste validatie met de verschillende bevoegde overheden

- validatie van de elektrische aansluitbaarheid van het project

- contact leggen met de gemeentelijke, provincie of gewestelijke spelers

- opzoeken van eigenaars op het kadaster en voorstellen van opstalrechtcontracten

- opstellen van een voorlopig financieel plan en economische validatie van het project

 

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En