Fr / Nl / En

Projectbevestiging Imprimer Envoyer


- Opmaak van bestekken voor de verschillende projectonderdelen

- Contracteer de windstudie, opvolging, optimalisatie van de site en preselectie van de turbineleveranciers

- Voorstelling en onderhandeling van de opstalrechtcontracten aan de eigenaars

- contracteer de studie voor elektrische aansluiting op het net

- Opmaak van een gedetailleerd business plan bestemd voor de kredietaanvraag en bevestiging van de economische doenbaarheid van het project

- Opmaak van de bestekken voor de lokalisatienota en bouwvergunningsaanvraag

- organisatie en actieve deelname in de informatievergaderingen 

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En