Fr / Nl / En

Bouwfaze Imprimer Envoyer

- Opmaak van gedetailleerde bestekken voor alle materialen en diensten

- selectie van leveranciers en contractnegotiatie (onderhoud, verzekeringen, garanties, materiaal)

- aanvraag van premies en subsidies

- opvolging van de bouwfase

Wind Forever Consulting BVBA
schrijft zich in de ViA-filosofie in.

 

 
 

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Theme, fremont data center. Valid ADMINISTRATION.

Clause de non-responsabilite / Disclaimer Nl / Disclaimer En